Home 2

Welkom bij de Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten

DANKJEWEL aan alle mensen die een actie hebben opgezet in de Warmste Week !

DANKJEWEL aan alle mensen die hun steentje bijdroegen in de Warmste Week !

  • We zamelden 521,80 euro in met twee uurtjes muziek maken. Via de link enkele sfeerbeelden en filmpjes.

http://komhiermijnzoetje.com/2019/12/07/de-warmste-muziek-in-de-kliniek/

  • We zamelden 820 euro in met de verkoop van zelfgemaakte kaartjes op de poli pediatrie UZ Gent en kerstmarkten

Tekenwedstrijd ‘ Teken je Droom ‘ , samen met het Boeboekfun(d)

Boekvoorstelling ‘ De droom van Losbolle Rina ‘ op 14/11/2019

verslag Diabetes Info januari 2020 wdd 2019

Op 13 november 2019 kan je het diabeteslied

Suikerzoet

voor het eerst horen ! 


De vzw VDKA verenigt de Vlaamse diabetescentra voor kinderen en adolescenten die een conventie-overeenkomst gesloten hebben met het RIZIV. Momenteel zijn er 8 erkende diabetesconventiecentra voor kinderen en adolescenten in Vlaanderen.

Elk erkend conventiecentrum dat kinderen en adolescenten met diabetes begeleidt, beschikt over een team van een kinderarts (gespecialiseerd in diabetes), verpleegkundigen – diabeteseducatoren, diëtisten – diabeteseducatoren, psychologen, sociaal verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers.

Onze vereniging heeft tot doel: multidisciplinaire diabeteszorg bij kinderen en adolescenten bevorderen en verbeteren, de communicatie tussen teams en teamleden bevorderen, multicentrisch wetenschappelijk onderzoek in alle aspecten van de kinderdiabetologie stimuleren en opzetten, de centra bij andere organisaties, gezondheidsinstanties en de overheid vertegenwoordigen en kennis over diabetes bij kinderen en adolescenten binnen de gezondheidszorg promoveren door het stimuleren en organiseren van vormingsactiviteiten.