Projecten

Studie rond therapietrouw bij kinderen en jongeren met type 1 diabetes: de rol van executief functioneren en gezinsvariabelen

Deze studie handelt over therapietrouw bij kinderen met een chronische ziekte. Er wordt nagegaan in welke mate het neuropsychologisch functioneren (plannen, organiseren,…) verband houdt met therapietrouw. Zo hoopt men patiënten met een risicoprofiel te identificeren en voor hen een aangepast interventiemodel te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is hun therapietrouw te optimaliseren.Therapietrouw is een belangrijk concept in de behandeling van kinderen en adolescenten met een chronische ziekte, en type 1 diabetes in het bijzonder. De mate waarin medische en andere voorschriften ter behandeling van de ziekte opgevolgd worden bepaalt in belangrijke mate de gezondheid en het psychosociaal welbevinden van kinderen en hun gezin. Onderzoek en klinische ervaring toont aan dat therapietrouw bij kinderen vaak suboptimaal is en moeilijker te bewerkstelligen dan bij een volwassen populatie.Deze studie heeft als doel het belang van bepaalde aspecten van het neuropsychologisch functioneren van kinderen en adolescenten in de ontwikkeling van therapietrouw te belichten. Hierbij ligt de bijzondere nadruk metacognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Deze competenties, executief functioneren genaamd, zijn cruciaal in het ontwikkelen van therapietrouw. Totnogtoe werd dit domein vooral onderzocht in relatie tot ADHD en autisme. In de pediatrische psychologie is dit een nieuw onderzoeksdomein. Er is weinig geweten over de exacte rol van executief functioneren bij therapietrouw en over de optimalisatie van deze functies. Naast executief functioneren zal ook onderzocht worden wat de rol hierin is van ouderlijke opvoedingsstijl.De klinische relevantie van dit onderzoek situeert zich in de mogelijke identificatie van een risicogroep van kinderen met type 1 diabetes. Op langere termijn kan het identificeren van deze kinderen leiden tot het ontwikkelen van een interventie om hun therapietrouw en kwaliteit van leven maximaal te verbeteren.

Voor informatie:
Drs. Eveline Goethals (Psycholoog-gezinstherapeut, UZ Leuven)
Eveline.Goethals@uzleuven.be
016/340109

postercampagne Herken Diabetes