WAT IS DE VDKA?

De VDKA is een vzw met de naam ‘Vlaamse Diabetescentra voor Kinderen en Adolescenten’.
Zetel: p/a. dr. Vanbesien, pediatrie UZ Brussel – Laarbeeklaan 101, 1090 Jette – Tel: +32 (0)2 477 47 90 – Jesse.Vanbesien@uzbrussel.be
Voorzitter: Jesse Vanbesien
Secretaris: Eva Vandoorne (eva.vandoorne@uzleuven.be)
Penningmeester: Lut Dooms – Vrijheidslaan 51, 3960 Bree – Tel. 089/47 31 00 – lu.dooms@skynet.be

DOELSTELLING

De VDKA heeft tot doel:
 • Het bevorderen van communicatie tussen teams en teamleden die kinderen en adolescenten met diabetes begeleiden.
 • Het vertegenwoordigen van de teams bij andere organisaties, gezondheidsinstanties en de overheid.
 • Het stimuleren en opzetten van multicentrisch wetenschappelijk onderzoek in alle aspecten van de kinderdiabetologie.
 • Het bevorderen en het ijveren naar verbetering van de multidisciplinaire diabeteszorg bij kinderen en adolescenten.
 • Het promoveren van de kennis over diabetes bij kinderen en adolescenten binnen de gezondheidszorg door het stimuleren en organiseren van vormingsactiviteiten.

GESCHIEDENIS

De oprichtingsstatuten voor de vzw VDKA werden goedgekeurd op de algemene vergadering van 18-10-2005.

De oprichters zijn:

 • Ilse Moors, voorzitter (2005-2008)
 • Piet Van Camp, secretaris (2005-2008)
 • Raoul Rooman, penningmeester (2005-2008)

Op de plenaire vergadering van 21-10-2008 werden verkozen voor de termijn 2008-2011:

 • Sara Van Aken, voorzitter
 • Veerle Van Laerebeke, secretaris
 • Raoul Rooman, penningmeester

Op de plenaire vergadering van 25-10-2011 werden verkozen voor de termijn 2011-2014:

 • Sara Van Aken, voorzitter
 • Veerle Van Laerebeke, secretaris
 • Raoul Rooman, penningmeester

Op de plenaire vergadering van 21-10-2014 werden verkozen voor de termijn 2014-2017:

 • Jesse Vanbesien, voorzitter
 • Karen Corthouts, secretaris
 • Lut Dooms, penningmeester